Trenere


Trenere er Thomas Christian Malm og Andreas Husebø Abrahamsen.

Kontaktinfo

Thomas Malm - tlf. 911 15 779
Andreas Husebø Abrahamsen - tlf. 478 46 636

Hjelpetrenere sesongen 2022/23:
Isaiah Abusdal Malm og Henning Stenersen Haugland

E-post: badminton@otrail.no