Trenere


Trenere er Thomas Christian Malm, Roger Morland og Andreas Husebø Abrahamsen.

Kontaktinfo

Thomas Malm - tlf. 911 15 779
Roger Morland - tlf. 469 82 160
Andreas Husebø Abrahamsen - tlf. 478 46 636

E-post: badminton@otrail.no