Premieutdeling/årlig møte - sesong 2018.

Postet av Otra IL Orientering (Evje) den 21. Nov 2018

DEL1: O-gruppa inviterer til premieutdeling.
Sted: Pernille kafeteria.
Oppmøte: Torsdag 22 nov. kl.18.30.

Enkel bevertning og premiering
-----------
DEL2: Det blir avholdt årlig møte rett etter premieutdelingen.

Saksliste:
1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av innkallelse og saksliste
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Eventuelle innkomne saker
7. Valg

Vel møtt, hilsen styret.